• Telefon: 0708 12 33 42
  • Email: info@verm-x.se

Verm-X Ko

Verm-X Ko

Hur mycket och hur ofta ger jag Verm-X pellets för Ko?

Strö 25 g per djur och dag över den vanliga foderransonen. Upprepa fem dagar i följd varje månad, hela året. En 25 g-skopa finns i förpackningen.

Kalv: Börja efter avvänjning. Ge halv dos till kalv under 6 månader.

Kalv 6 månader och äldre ges full dos.

När man introducerar Verm-X, eller vid speciella tillfällen, är det fullt möjligt att ge dubbel dos i 5 dagar.

Det är viktigt att sköta beteshagarna när man använder denna produkt.

Rådfråga alltid veterinär om du är tveksam.

Verm-X är örtbaserat och därför inte klassat som läkemedel.

Tillslut förpackningen väl och förvara den svalt och torrt. Undvik kontaminering.

Fodertillsats.

Visar alla 4 resultat